Červenec 2008

Magické byliny 1

31. července 2008 v 8:22 Byliny
MANDRAGORA LÉKAŘSKÁ (Mandragora officinalis)
I naprostý laik už někdy slyšel o mandragoře, která je jakýmsi "neoficiálním vyslancem" všech magických rostlin. Nejcennější částí je její dužnatý kořen, připomínající člověka. Bobule této byliny se v dávnověku přidávaly do opojných nápojů pro zostření chuti. Mandragorové víno se používalo jako primitivní anestetikum při amputacích. Olej z mandragory se pak vtíral do spánků, aby přivodil ospalost a zahnal horečku. Roztlučený kořen smíšený s medem a mlékem se dal použít jako mazání na vředy. Kouř z mandragorového kadidla vyvolává vize. Bobule a kořen se také používaly jako afrodisiaka. Kromě vzácné mandragory lékařské existují ještě tři další známé druhy.
MEDUŇKA LÉKAŘSKÁ (Melissa officinalis)
Všeobecně blahodárná povzbuzující rostlina. Nálev z listů se přidává do koupele. Čaj snižuje teplotu, uvolňuje napětí, poskytuje úlevu při bolestech hlavy. Uklidňuje při stresu a depresi, včetně poruch trávení způsobených těmito psychickými stavy. Studentům se doporučuje pro bystřejší chápání a lepší paměť.
NETŘESK STŘEŠNÍ (Sempervivum tectorum)
Sbírají se nejsilnější listy, ze kterých se vymačkává šťáva. Ta se dá zmrazit pro pozdější použití. Jedná se o velmi bezpečnou tekutinu, která je vhodná na popáleniny, otoky, řezné rány, prostě na poškozenou pokožku. Má totiž podobné účinky jako aloe. Bolesti hlavy, způsobené nedostatkem spánku, se dají odstranit potíráním spánků. V magii je považována za jednu z nejsilnějších obranných rostlin.
OMĚJ
Oměj je zasvěcen bohyni Hekaté, patronce čarodějnic a vládkyni podsvětí. Vyvolává pocity pádu či létání, ale narušuje srdeční rytmus.
OŘEŠÁK KRÁLOVSKÝ (Juglans regia)
Ořešák pomáhá těm, kdo již znají svou pravou životní dráhu, ale stále se nemohou odhodlat učinit rozhodující krok. Slouží také kandidátům iniciace, kteří se nemohou rozhodnout, zda budou pokračovat v nastoupené cestě. Pomáhá spojit se se svým vnitřním já a s bohy. Ze zelených slupek se připravuje žluté barvivo.
PAMPELIŠKA LÉKAŘSKÁ (Taraxacum officinalis)
Velmi silné diuretikum. Podporuje tvorbu a vylučování moči, aniž by však z těla vyplavovala draslík. Čaj z listů podporuje věštecké schopnosti. Je to rostlina Slunce a života. Mladé jarní lístky jsou výborné do salátu, který vašemu tělu doplní vitamíny.
PIVOŇKA KORÁLOVÁ (Paeonia mascala)
Sušené roztlučené kořeny se používají k přípravě nálevu. Ten je vhodný na nervové potíže a městnání krve v játrech. Korunní lístky se rozhazují po obvodu magického kruhu a sušené květní lístky se přidávají do ochranných kadidel. Z pivoňky lze také připravit kadidlo pro poctu bohů medicíny a lékařských sil.
PRVOSENKA JARNÍ (Primula veris)
Používá se u příležitosti svátku Beltane a je spojována se vzrůstající pohlavní aktivitou. Vlastně můžeme říct, že souvisí s celkovou vitalitou a plodností. Květy se přidávaly do salátů a zdobily se jimi koláče, vařené listy se zase pojídaly jako zelenina. V severské tradici je prvosenka zasvěcena Freyi a užívá se při obřadech k její poctě.
RULÍK ZLOMOCNÝ
Štáva natřený na kůži vyvolává třes, závratě a poruchy vidění. Používala se při "létacích mastích".
RŮŽE (Rosa spp.)
Růže byla, je a bude především symbolem lásky. Okvětní plátky se na Beltane přidávají do poháru, do kterého se ponořuje posvátná dýka. Můžete je také kandovat v cukru a pojídat nebo z nich vyrobit víno. Tato rostlina je také znamením diskrétnosti a mlčenlivosti. Je-li při shromáždění zavěšena u stropu, nikdo tento závazek nemůže porušit. Její okvětní lístky se také dají použít do nápoje určeného k připoutání váhajícího nápadníka.
SANTAL BÍLÝ (Santalum album)
Prášek ze santalového dřeva se spaluje při ochranných kouzlech; jedná se o velice používanou součást kadidel a vonných směsí. Náhrdelník ze santálových korálků působí jako ochrana a zvyšuje duševní vnímání. Santalové kadidlo navozuje poklidnou meditativní atmosféru a zvláště vhodné je pro hledání správné orientace, věštění, prorokování a hypnózu. Uklidňuje mysl a dovoluje vnitřnímu já se projevit.
SKOŘICOVNÍK CEJLONSKÝ (Cinnamomum zeylanicum)
Skořice (sušená kůra z mladých výhonků rostliny) se přidává do kadidel pro zvýšení magických vibrací a k vytvoření pokojné energie. Je proto vhodná pro používání při rituálech hojení a věštění. Pro tyto účely je také užitečné pít skořicový čaj k vyladění a pročištění mysli. V sexuální magii se natírá pokožka těla zředěným skořicovým olejem pro povzbuzení mužské potence.
ŠEŘÍK OBECNÝ (Syringa vulgaris)
Šeřík odhání zlo. Jeho vysazením před dům chráníte své obydlí. Květy šeříku je možné vyzdobit dům, ve kterém straší, a tak vypudit nezvané duchy.
TIS ČERVENÝ (Taxus baccata)
Tisové dřevo je neuvěřitelně kvalitní a proto se (zejména na Severu) využívalo k dělání luků. Tis má ovšem i nádherné jehličí a je tak velmi oblíbený pro vysazování u hradů a dalších staveb. Sídlo severských bohů, Ásgard, např. obklopovalo houští tisů. Rostlina (až na dužinu plodů) je prudce jedovatá, tudíž rychle získala pověst "stromu smrti". Kousek tisového dřeva, nošený na nahém těle, chrání před uřknutím. Tis roste velice pomalu (snad jen pár milimetrů za rok), proto bychom se k němu měli chovat s úctou, kterou si zaslouží. Nejstarší známý tis je starý více než 2000 let! Tisové piliny se mohou přidávat do kadidla.
TŘEZALKA TEČKOVANÁ (Hypericum perforatum)
Z květů a listů se vyrábí červený olej vhodný na pohmožděniny, křečové žíly, rány, vředy a sluncem popálenou kůži (pozor, olej je fototropní - vlivem slunečních paprsků dráždí pokožku). V magii se používá jako očistná rostlina, ať už jako kadidlo nebo jako přísada do vody pro omytí oltáře a rituálních pomůcek. Odpuzuje negativní energii a poskytuje žluté barvivo vhodné pro oslavy letního slunovratu

Magiké rostlny 2

31. července 2008 v 8:20 Byliny
Africká fialka
Ve svém okolí tyto květiny navozují spirituální atmosféru. Dokud rostou, mají ochranné účinky.
ALOE (Aloe vera)
Hlavní užití je při rituálech věštění a duchovního vývoje. Aloe je tradičně spojována se ženstvím. Usušené listy se dávají do kadidel používaných pro vzývání Luny, které je žádána, aby pomohla porozumět problémům a proniknout do podstaty věcí. Naopak z čerstvých listů vymačkaná šťáva se přidává do očistné koupele.
BAZALKA PRAVÁ (Ocimum basilicum)
Bazalka je spojována se smrtí a nesmrtelností. Dodává odvahu čelit smrti, zejména symbolické (např. při iniciaci). Při tomto způsobu užití se podávala jako nápoj, dále se přidávala do rituální koupele před obřadem a také do kadidla. Kněží Rohatého Boha nosili snítku bazalky od svátku Lugnasadh (srpnová noc) do svátku Alban Elued (podzimní rovnodennost).
BEZ ČERNÝ (Sambucus nigra)
Nošení černého bezu odráží útočníky všeho druhu. Po zavěšení nad okna a dveře zabraňuje zlu vstoupit do domu. Nošení bezinek chrání před zlem a negativními silami. Keř černého bezu rostoucí poblíž domácnosti napomáhá jejímu klidnému chodu. Bezové dřevo je taktéž výborné na výrobu magických holí. Víno z bezových květů a bezinek pil podle vyprávění Ódin, nejvyšší severský bůh. Nikdo se neopovážil vykácet či vypálit březový kmen. V Dánsku se těšil takové vážnosti, že si ho námořníci pěstovali na svých dvorcích a věnovali mu všemožnou péči. Víno z jeho květů se používá při slavnostech letního slunovratu. Štávu z čerstvých listů lze použít jako uklidňující oční kapky, rozdrcené listy pak jako obklad na řezné rány. Bezinky lze kromě jejich léčebných účinků užít i jako prostředek pro získání modři na barvení rouch.
BLAHOVIČNÍK KULATOPLODÝ (Eucalyptus globulus)
Eukalyptus, pod kterýmžto názvem tento strom asi známe spíše, rozptyluje uměle nahromaděnou negativní energii v domě (např. po hádce). Používají se jeho listy, které jsou nejčastěji užívány v léčebné magii. Ať už sušené v kadidle, čerstvé vařené ve vodě a uvolňující vonné výpary, nebo jako pokojová rostlina. Stejně dobře působí na nemocné i silice vypařující se z eukalyptového oleje.
BLÍN ČERNÝ (Hyoscyamus niger)
Blín se občas používal k věšteckým účelům, častější je však jeho použití ke škodlivým účelům, čehož využívala zejména tzv. "černá magie". Droga připravená z rostliny způsobuje šílenství nebo i smrt. Blín mj. tupí bolest a vymazává vzpomínky. Přidával se do čarodějných mastí určených k létání. Jeho odvar pili mladí adepti temných nauk, aby ztratili zábrany účastnit se čarodějnických rituálů. Jako bylina smrti se pochopitelně spojuje s podsvětím a umožňuje navázat kontakt s dušemi zesnulých. Celá rostlina je prudce jedovatá!
BŘÍZA BĚLOKORÁ (Betula pendula)
Koště z březových větviček se používá k "vymetení" zlých sil ze svatyně. Míza, kterou získáme naříznutím kůry, je sladká a dá se z ní připravit víno pro svátek Alban Eiler (jarní rovnodennost). Bříza je také zmiňována v souvislosti s bohem Thórem. Podle tradice lze kůru loupat pouze ze stromu, který Thór poznamenal (tj. který zasáhl blesk).
CITRONÍK PRAVÝ (Citrus limon)
Ve šťávě citrónu smíchané s vodou se omývají magické předměty (amulety, talismany, šperky...), které byly získány z druhé ruky, aby se zbavily negativních vibrací. (K tomuto účelu je také vhodná slaná voda a následné "nabíjení" na slunci. - pozn. aut.) Citroník vyrostlý ze semen citrónu, který jste snědli, je vhodný dárek pro milovanou osobu.
ČAJOVNÍK ČÍNSKÝ (Camellia sinensis)
Spalování lístků čajovníku přináší bohatství. Sušené listy jsou součástí talismanů, které mají dopomoci k penězům. Odvar (čaj) je základní složkou nápojů lásky.
DRAČINEC OBROVSKÝ (Dracaena draco)
Z poraněného kmene vytéká krvavě červená míza, která se ve formě sušeného prášku prodává pod názvem "dračí krev". Tento prášek spolu s dračincovým dřevem se přidává do kadidel k umocnění jejich síly. Zapálením těchto kadidel se zvyšuje hladina dosažitelné energie. Dračinec je považován za ochrannou bylinu a užívá se při vysvěcení rituálních pomůcek (zejména meče). Podotýkám, že se bavíme o stromu, který roste v tropických krajích, nikoliv o domácích rostlinách (dračinec deremenský a lemovaný), tak je prosím netýrejte nařezáváním.
DURMAN
Plody obsahují halucinogenní toxin, jehož několik kapek přidaných do "létací masti" navodí několikahodinové vidiny.
JABLOŇ DOMÁCÍ (Malus domestica)
Jablko je symbolem nesmrtelnosti. Dále je také známým symbolem lásky, proto je součástí všech substancí, které ji podporují. Polití kořenů jablečnou šťávou je obětí za usmíření stromů při obřadech. Dřevo jabloní je součástí ingrediencí pro dlouhověkost a nesmrtelnost; dále je také mimořádně vhodné pro magické hole. Šťáva jablek nahrazuje krev při obřadech, u kterých je vyžadována. Když rozkrojíte jablko, uvidíte pentagram, proto je tento plod také symbolem ochrany.
JAHODNÍK OBECNÝ (Fragaria vesca)
Pro své obecně léčivé vlastnosti se používají listy, ale především plody, které obsahují vysoký obsah vitamínu C, dále minerály a stopové prvky. Nálev z listů je velmi mírné tonikum, které zbavuje nervozity a pomáhá při žaludečních a střevních potížích. Z listů lze připravit také odvar, který lze používat na afty, infekci ústní dutiny, rány a omrzliny a jako kloktadlo při bolestech krku. O letním slunovratu se pije jahodové víno nebo čaj pro lepší kontakt s nadpřirozenými bytostmi. Jahody jsou zasvěceny Bohyni Matce, proto se přidávají do všech pokrmů určených k její poctě.
JASAN ZTEPILÝ (Fraxinus exelsior)
Jasan je rostlinou obrannou - hůl z jeho dřeva nad dveřmi vašeho příbytku odráží škodlivé vlivy. Listy se používají v ochranných amuletech. Velice vhodný je jasan pro magické hole, zejména v runové magii. Jasanové dřevo odpuzuje hady. Jasanové listy položené pod polštář prý vzbuzují věštecké sny.
JEŘÁB OBECNÝ (Sorbus aucuparia)
Staroanglické jméno jeřábu, "rowan", vzniklo ze skandinávského "runa". Je tedy jasné, že je spjat s těmito magickými symboly. Jeřábu se připisuje ochranná moc, především před nepřátelským čarováním a úderem blesku. Z kůry jeřábů si druidové připravovali červenou barvu na svá obřadní roucha. Nálev z jeřabin je dobrý jako antiseptické kloktadlo. Jeřabinové víno se používá při svátcích mrtvých (např. Samhain).
JÍROVEC MAĎAL (Aesculus hippocasteum)
Jírovec se nosí jako obrana proti revmatismu, zánětům kloubů, bolesti zad a rýmě. Tři kaštany vás ochrání před lehkomyslností. Kaštan zabalený v bankovce a nošený v sáčku nosí peníze a přináší úspěch. Je to strom přinášející zdraví, jak ostatně napovídá jeho latinský název. Neplodným ženám pomáhá počít dítě.
JMELÍ (Viscum)
Jmelí měli v úctě především druidové. Odsekávali je za úplňku zlatým srpem. Chrání před požárem i povodní; dává se do nápoje léčícího neplodnost. Pozor však na jedovatost jeho bobulí! Pro léčebné účely se používají výhradně usušené větvičky a listy. Působí tišivě na nervový systém, zkoumají se jeho protirakovinné účinky. Ve velkých dávkách je však odvar nebezpečný stejně jako bobule.
KOPR VONNÝ (Anethum graveolens)
Čaj ze semen kopru pomáhá pročistit mysl a zvyšuje schopnost soustředění. Kopr se přidává také do očistné koupele a do vody pro očistu posvátného prostoru. Žvýkání semen zamezuje zápachu z úst (ale doporučuji žvýkačku, semena jsou poněkud nepříjemné chuti
KOPŘIVA DVOUDOMÁ (Urtica dioica)
Kopřivou naplněný sáček dokáže odrazit prokletí. Kopřiva je mimořádně silná obranná bylina. Hodíte-li ji do ohně, odpudí veškeré zlo. Je-li nošena s řebříčkem, utlumuje strach a zvyšuje sebevědomí. Je velmi účinná v očišťujících koupelích (nejlépe je použít mladé listy). V zahradách se pěstovala vedle růží, neboť zaháněla mouchy. Proto se doporučuje při problémech s tímto otravným hmyzem zavěsit do místnosti kytičku sušených kopřiv. Nálev z listů je jedním z nejlepších čajů proti dně a revmatismu. Je také výborný na pročištění krevního oběhu a růst vlasů. Pomáhá rovněž proti aftům a jako kloktadlo na bolesti krku. Vývar z oddenků je vlasové tonikum. Štáva z kopřiv nasáknutá v tampónu pomůže zastavit krvácení z nosu.
KOSATEC NĚMECKÝ (Iris germanica)
Nádherné květy kosatce zdobící oltář jsou jednoduchou a přitom užitečnou metodou, jak očistit místo od špatných vlivů. Počítejte ovšem s tím, že vám vydrží jen pár dnů. Kořen je využíván jako prostředek pro hledání a udržení lásky; dále také pro finanční zlepšení (je-li nošen či držen v pokladně). Jeho léčebné účinky jsou příliš silné pro domácí použití. Kadidlo se používá pro spojení s nejvyšším já. Odvar sloužil jako černé barvivo na roucha. Pozor, kořen úplně zaschne až za pět let!
LÉKOŘICE (Glycyrrhiza glabra)
Lékořice (někdy známá pod označením "sladký kořen") má protizánětlivé a protirevmatické vlastnosti. Snižuje žaludeční kyselost, podporuje činnosti jater, tlumí křeče hladkého svalstva, pomáhá dýchacímu systému, sráží horečku a odbourává cholesterol. Pozor, zvyšuje krevní tlak a vyplavuje z těla draslík! Stejně účinné, jako rostlina sama, jsou i její extrakty (např. známé pendreky nebo lékořicové bonbóny). V mystice je lékořice spojována především se sexuální magií. Vhodná je např. při silné žárlivosti.
LEVANDULE LÉKAŘSKÁ (Lavandula officinalis)
Levandule se v lékařství používá zejména pro uklidnění nervového systému. Určitě i vám v dětství, když jste nechtěli spát, dávali levandulový čaj. Brr, ten byl hnusný, co? :Pokud trpíte nespavostí, můžete vypít půl hodiny před usnutím šálek čaje, nebo (což je, aspoň z hlediska chuti, lepší) vetřít si do spánků kapku levandulového oleje. Levandule je také vhodná jako doplněk při odvykání návykovým látkám. Máte-li časté problémy s bolestí hlavy nebo migrénou, zkuste si připravit horkou lázeň s 15-20 kapkami levandulového oleje. Stravte ve vaně aspoň čtvrthodinu; potom si lehněte do zastíněného pokoje. Pokuste se usnout a po probuzení bude bolest pryč. Nepleťte si levanduli s rozšířeným muškátem (pelargonie), se kterým je tato léčivá rostlina často zaměňována. Levandule kvete modře, zatímco pelargonie má květy bílé až růžové.
LIBEČEK LÉKAŘSKÝ (Levisticum officinalis)
Vložením sáčku s libečkem nebo přidáním odvaru z něj do koupele zvýšíte svou přitažlivost. Zejména je účinný před setkáním s novými lidmi. Silný odvar ze semen či listů v koupeli působí jako přírodní deodorant. Tuto lázeň lze použít také jako očistu před rituálem.
MADLOŇ OBECNÁ (Amygdalus communis)
Listí i dřevo je používáno pro úspěch a peníze. Pojídání mandlí léčí horečku a napomáhá moudrosti. Z dřeva mandloně se dělají magické hole.

Čarodějnioctví dneška

30. července 2008 v 20:15 Črodějnictví
Čarodějnictví není pouze legendou, bylo a je skutečné. Nebylo vymýceno, je živé a vzkvétá.Od té doby, co byly poslední zákony proti čarodějnictví zrušeny (teprve v 50. letech 20. století), čarodějnice mohou vystupovat veřejně a předvádět se takové, jaké jsou.A jaké jsou? Jsou to inteligentní, společenští, rozvážní mužové a ženy dneška. Čarodějnictví neznamená krok zpět, ústup do pověrčivější doby. Zdaleka ne. Je to krok vpřed. Čarodějnictví je náboženství mnohem lépe svázané s dobou než většina velkých tradičních náboženství. Je spojeno s přijetím osobní a společenské odpovědnosti. Je to uznání holistického vesmíru a prostředek k pozvednutí uvědomění. Rovná práva, feminismus, ekologie, harmo nie, bratrská a sesterská láska, péče o Zemi - to všechno jsou součásti čarodějnictví, starého, a přece nového náboženství.
Určitě to není to, co si průměrný člověk o čarodějnictví myslí. Nesprávná interpretace je hluboce zakořeněna v důsledku staletí nepřátelské propagandy. S rozšiřujícími se informacemi o čarodějnictví - co to je, jakou má dnes ve světě platnost - přichází "Hledač".

Pokud existuje tato alternativa ke konvenčním náboženstvím, tento moderní, kupředu pohlížející přístup k životu známý jako "čarodějnictví", jak se člověk do něj začlení? Zde je pro mnohé háček.
Obecné informace o tomto starém náboženství - spolehlivé informace od samotných čarodějnic - jsou dostupné, ale vstup do tohoto kultu nikoliv. Velká většina sabatů (skupin čarodějnic) je ještě dost opatrná, takže nemají dveře dokořán a nevíta jí všechny. S radostí napravují omyly, ale nezískávají stoupence pro svou víru. To vede mnohé rádoby čarodějnice k tomu, že se z pouhé frustrace samy prohlašují za čarodějnice a zahajují vlastní praxi.

Přitom přitahují některé, a časem všechny dostupné zdroje. Je zde nebezpečí, že nevědí, co je spolehlivé a důležité a co ne. Bohužel nyní existuje spousta takových sabatů provozujících mnohé z ceremoniální magie spolu s amatérskými projevy satanismu a drobnostmi z voodoo a lidového učení amerických Indiánů. Čarodějnictví je velmi "volné" nábo ženství, pokud jde o rituální praktiky, ale má určité základní principy a rituální zvyklosti, které je třeba dodržovat. V křesťanství existuje mnoho církví (například episkopální, římskokatolická, baptistická, metodistická).

Podobně je tomu v čarodějnictví. Stejně jako neexistuje jedno náboženství, které by vyhovovalo všem lidem, není jedno vyznání čarodějnictví, které by bylo vhodné pro všechny čarodějnice. A tak by to také mělo být. Jsme různí. Náš původ - etnický i sociální - se značně liší. Často se říká, že existuje mnoho cest, ale všechny vedou do stejného středu.

Čarodějnické procesy 2

30. července 2008 v 20:12 Črodějnictví
Papeži nebyli pouze vrahy ve velkém stylu, ale učinili z vraždy legální základ křesťanské církve a předpoklad pro spasení."
Lord Acton
Podle citátu z bible "nenecháš čarodějnici žít" byly od středověku některé ženy, mnohdy zcela nevinné, označeny za nástroj ďábla. Za spolčování s pekelnými silami byly souzeny a upalovány. Příručkou k poznávání a potírání čarodějnic se stala kniha německých dominikánů Jakoba Sprengera a Henricia Institora "Malleus Maleficarum - Kladivo na čarodějnice." Podezřelé osoby byly hned po zatčení podrobeny kruté tortuře, při níž se většinou přiznaly ke spáchání všeho, co jim inkvizitoři "vložili" do úst. Život pak končily v plamenech na hranici.
Nechvalně proslulým evropským centrem honu na čarodějnice se stal německý Bamberg, kde bylo v letech 1610-1635 popraveno na devět set žen. Anglii, kde se popravy vykonávaly oběšením, zasáhla nejsilnější "čarodějnická" vlna v období let 1644-1646. V Americe je poprvé zdokumentován čarodějnický proces r. 1648. Čarodějnická hysterie zde vypukla r. 1689 v městě Salemu, kdy v průběhu čtyř let zde bylo z čarodějnictví obviněno kolem sto padesáti žen.
Čarodějnické procesy jsou spojovány s církevní inkvizicí. Katolická církev však od středověku velmi tvrdě vystupovala proti pohanské pověře o čarodějnicích. Už císař Karel Veliký ustanovil trest smrti pro každého, kdo by ji rozšiřoval.
Teprve ve 14. století se do stíhání čarodějství zapojila také světská moc, docházelo k rozsudkům smrti, při nichž spolupracovaly i církevní instituce. Nejotřesnější byl případ sv. Jany z Arcu /1412-1431/ (Panny orleánské), jejíž upálení nelze nazvat jinak než justiční vraždou. Odsouzení se provádělo na základě přiznání, které se většinou vymáhalo mučením. Užívalo se k tomu skřipce, palečnice, španělské boty, pálení rozežhavenými kleštěmi a nalévání vody do úst. Vlna čarodějnických procesů vrcholila v letech 1550 - 1650, tedy nikoli ve středověku, ale v novověku. Existoval značný rozdíl mezi katolickými a protestantskými zeměmi. V luterské části Německa zemřelo na hranici dvacet šest tisíc lidí, v katolickém Irsku pouze čtyři.
V samotných Čechách byly čarodějnické procesy ojedinělé. Upalovalo se zde nikoliv za magické praktiky a spolčení s ďáblem, ale za náboženskou herezi. V Praze bylo potupné smrti ohněm odsouzeno asi šestnáct kacířů. Mezi nimi i Mikuláš Vřetenář a Klára hospodyně jeho. Stalo se tak roku 1524 z podnětu primase Jana Paška z Vratu, starokališníka, za vlády krále Ludvíka. Masové hony na čarodějnice se rozmohly až v druhé polovině 17. století na Moravě. Zasáhly především Jesenicko, kde žilo německé obyvatelstvo a kam ze Slezska přicházely pověry o čarodějnicích. Procesy inscenoval Heinrich Boblig z Edelstadtu. V postavení světského soudce si mučením vynucoval doznání k neexistujícím zločinům. Za obranu čarodějnic doplatil smrtí i katolický děkan v Šumperku Christoph Lautner. Byl upálen v r. 1685.
Tragický příběh známe z knihy Václava Kaplického Kladivo na čarodějnice, která byla zfilmována. V období let 1678-1692 zde zahynulo padesát devět obětí. Poslední rozsudek byl vynesen r. 1700. Od tohoto data už v českých zemích nebyl pro podobný delikt nikdo popraven. Stíhání čarodějnic bylo částečně zrušeno až za vlády Marie Terezie r. 1768, zcela pak za jejího syna Josefa II. Poslední čarodějnice v Evropě byla upálena koncem 18. století ve švýcarském protestantském kantonu Glarus. Hony na čarodějnice patří k jednomu z nejčernějších období v celé historii lidstva.

Kreslení pentagramu

30. července 2008 v 20:11 Črodějnictví
Pentagram se většinou kreslí jedním tahem. Vpisování pentagramů je třeba synchronizovat s dýcháním: nádech při pohybu nahoru, výdech při pohybu dolů, zadržení dechu při vodorovném pohybu. Pentagram můžete kreslit více způsoby, podle začínání kreslení (rytí, vpisování do vzduchu...) rozeznáváme dva druhy pentagramu:
invokační pentagram (posvěcuje) a zažehnávací pentagram (očisťuje a zažehnává negativní čí rušivé živlové síly a vlivy)

Odkud se vzal název magie

30. července 2008 v 20:09 Črodějnictví
Odkud se vzal pojem magie je poměrně složité.
Patrně je toto slovo odvozeno z perského slova "MAGH", jež znamená moc a velikost. Na počátku liských dějin tak byli nazíváni kněží, kterým byli připisované "nadpřirozená" schopnosti v podobě "zázraků". Tito kněží patřili k Zoroastrova kultu.
Obdobnost tohoto pojmu můžeme nalézt i v latinském MAGNUS , což znamená veliký.
Též také řecký MEGAS, toto slovo znamená velký, mocný.
Nebo také anglický MIGHT, znamenající moc.
A rovněž z sanskrtského výrazu MAHA, také moc a podobně...

Jak poznat sám sebe

30. července 2008 v 20:06 Črodějnictví
Pokud chcete, aby se z vás jednou stala opravdu čarodějnice nebo čaroděj první kategorie, tedy ten nejlepší z nejlepších, chce to pracovat hlavně a především sám na sobě. Přesto, že magii může provozovat každý, nic není za darmo a v magii to , jak už jsem dnes říkala, platí dvojnásob. Chcete -li mít opravdu velkou osobní sílu a třeba i pomáhat druhým, musíte nejprve dokonale poznat sami sebe. To možná znáte i vy všichni, kteří jste četli nebo viděli Harryho Pottera. I on tohle musel dokázat. A protože , jak doufám, nejste žádní mudlové, prozradím vám dnes perfektní techniku, která vám ukáže vaši vnitřní sílu. I na průčelí známé věštírny v Delfách je napsáno : Poznej sám sebe. Tím, že se budete zabývat vlastními úspěchy a chybami, o kterých víte jen vy, dokážete svůj život změnit k lepšímu. Možná to chce trošku trpělivosti a dost upřímnosti, ale stojí to za to. Zapalte zelenou svíčku a v jejím světle si prohlížejte svou vlastní aktuální fotografii. Když pocítíte spojení s obrázkem, vezměte kus papíru a po délce ho přeložte. Na levou stranu napište všechny věci, které jste kdy chtěli udělat , ať už jste je stihli nebo ne. Na pravé straně vytvořte seznam věcí, ve kterých jste neuspěli a napište proč. Máte-li pocit, že je seznam hotový, obraťte se znovu ke svému obrázku a řekněte mu, jak dobří jste byli i přes své neúspěchy. Buďte pozitivní. Vyberte pak jeden z nesplněných plánů a slavnostně slibte, že co nejdříve podniknete první kroky k jeho uskutečnění. Pak zhasněte svíčku, zabalte fotografii do napsaného seznamu, obojí vložte do červené obálky a tu schovejte do prádelníku na dobu jednoho měsíce. Tento postup pak opakujte častěji. Uvidíte, že už za rok bude vaše osobní síla obrovská

!!! ČASTO POKLÁDANÉ OTÁZKY !!!

30. července 2008 v 20:04
Zde uvádíme několik běžných a pár méně obvyklých (ale důležitých) dotazů v souvislosti s čarodějnictvím.

Znamená čarodějnictví zlo?

Ne! Lidé, ať jsou jakéhokoliv vyznání, jejich skutky mohou být zlé. Na všech cestách života existují dobří a špatní lidé bez ohledu na jejich vyznání. Čarodějnictví je vyznáním úcty a cti. Většina tradic tohoto řemesla si uchovává krédo víry nebo rozhodnutí, které definuje základní principy této praxe. Mezi těmito krédy jsem našel vždy variaci této věty: "A při tom nikoho nezraňuj". Což znamená, že cokoliv děláš, tvé činy by neměly žádným způsobem nikomu ublížit.

Proč tedy používáte "Satanský" symbol?

Pentagram, nebo-li pěticípá hvězda, není Satanský. Pythagoras jej používal jako symbol zdraví a jeho následovníci ho nosili, aby se navzájem poznali. Ve středověku používali někteří křesťanští rytíři pentagram jako svůj znak. Pro kouzelníky a čaroděje pentagram značí mnohé: pět cípů odpovídá elementům Vzduchu, Země, Ohně a Vody a horní cíp označuje "Ducha". Pentagram v kruhu může reprezentovat lidskou bytost s nataženými nohami a pažemi, obklopenou vesmírnou moudrostí "Bohyně"- lidstvo zajedno s okolím. Mnoho Čarodějnic a jiných pohanů nenosí pentagram vůbec; mají ale jiné symboly, které pro ně mají zvláštní význam.

Satanisté obracejí tento symbol vzhůru nohama, což vyzdvihuje elementy Ohně a Země (Oheň symbolizuje sebeovládání, vášeň a Zemi, prosperitu a dary země) zatímco Duch, duchovno je dole. Satanisté taky obracejí vzhůru nohama kříž. Toto samo o sobě však nedělá kříž nebo pentagram satanským symbolem. Podle některých čarodějnických zvyků je obrácený pentagram symbolem statutu "druhého stupně"- někoho, kdo byl vytažen ze "zasvěcení". Pro účastníky těchto tradic má obrácený pentagram velmi pozitivní význam a nemá žádnou souvislost se satanismem. Symbol je tedy prostě znázornění nebo podoba sama pro sebe. Je to myšlení a víra toho, kdo jej nosí a ten mu pak přikládá určitý význam. Abychom to uvedli na pravou míru, Čarodějnictví nemá žádnou souvislost se satanismem. Všichni pohané, stejně tak i Čarodějnice důrazně odmítají Satana nebo jakékoli jiné zosobnění zla. Satanismus je křesťanským kacířstvím, kdežto Čarodějnictví je vyznáním nezávislým na křesťanství. Čarodějnice jsou hlavně léčitelé, ať už zlomených kostí nebo zlomeného ducha. Čarodějnice nejsou protikřesťanští ani nejsou proti žádné jiné pozitivní víře. Pohané všech druhů respektují individuální práva na svobodu uctívání.

Kdo nebo co je čarodějnice?

Osoba, která se zabývá magií. Pojem "čarodějnice" však není specifický pro žádné vyznání. Existují kouzelnické čarodějnice, křesťanské čarodějnice, židovské čarodějnice (většinou se nazývají Mystikové), satanské čarodějnice, čarodějnice Woodou a mnoho jiných. Každé z těchto vyznání užívá pojem čarodějnice k bližšímu určení osob, kteří zahrnují magii do své víry a svých aktivit. Ne všichni čarodějníci však zároveň používají magii v souvislosti s jakýmkoliv vyznáním.

Co nebo kdo je čaroděj ?

(Ve Skotštině, Anglosaštině) označuje toho, kdo nedodržel přísahu. Je to prastarý termín, který je často zneužíván pro mužský ekvivalent slova čarodějnice. Je to výraz, který se používal ve starých pohanských dobách označující dělníka zla. Volně přeloženo jako "lhář". Tento výraz může být ale urážkou pro většinu moderních mužských protějšků čarodějnic.

(V Norštině) označuje "moudrého muže" nebo "moudrého šamana": Norská odchylka od "vardlokkur", která označovala muže majícího moc spoutávat duchy pomocí kouzel, volání a magických čar. Byla také používaná jako označení pro dveřníky nebo stráže, které měly chránit duchovní vědomosti a moudrost. Podle norských zvyků je toto označení stále přijímáno a užíváno.

Kdo je to kouzelník ?

Zahrnuje obě pohlaví: ten, který se narodil s darem přirozených talentů, energií a ohromných vědomostí magických kouzel. Ten, který lpí na pohanských zvycích. Kouzelník zpravidla kouzlí sám a někdy je považován za polobožskou autoritu. Dobrým příkladem by byl Merlin. Tento božský dojem však je často odmítán a naopak přisuzován opravdovým božstvům samotným kouzelníkem.

Důležité je zaznamenat, že se NIKDO nerodí jako čarodějnice či kouzelník. Neexistuje čarodějnická DNA. Každý se narodí s nějakými dary a talenty, avšak kouzelník se narodí s vnitřním instinktem k magickým praktikám. Tento člověk se ale musí sám rozhodnout k použití svého daru. Čarodějnice či kouzelník musí sám učinit rozhodnutí, že bude následovat principy a procvičovat se v daných talentech.

Co je zaklínadlo?

Zaklínadlo je neurčitý výrazy pro slova, rituální činnost či symbolický předmět, formuli, gesto, lektvar nebo vzácný kámen, o kterých se věří, že má schopnost odvrátit zlo nebo dopomoci ke štěstí. Zaklínadlo je soustředěná energie, manipulované a vyřčené pro specifický záměr nebo účel. K soustředění dochází pomocí energie, pozornosti, někdy pomůcek nebo jiných předmětů jako elixírů či lektvarů.

Podstata zaklínadla je v jeho magické schopnosti čerpat nadpřirozenou sílu. Soudě podle etymologie toho slova (z latiny - carmen, což znamená píseň, verš nebo zaříkávadlo) klíč k takové moci byl pravděpodobně původně verbální: ale v dnešní době slovo zaklínadlo postrádá přesnost a může se vztahovat k jiným podobám nebo jejich kombinacím. Zaklínadlo by mělo být poměrně jednoduché, takže by nemělo zahrnovat žádné složité projevy magické praxe. Zaklínadlo v jednodušších společnostech je zpravidla sdíleno a předává se pouze mezi příbuznými a blízkými přáteli, a jeho soukromý charakter je zdůrazňován faktem, že není veřejným vlastnictvím, ale předává se jako dar, koupě nebo dědictví.

Mnoho náboženských symbolů, úkonů - vyobrazení, křížů, relikvií, růženců, svatých textů, modliteb, vzývání, obětí, mohou být zahrnuty do zaklínadel, stejně jako zaříkadla, magická gesta, amulety a talismany. Zaklínadla jsou hlavně magická, neboť jejich účinnost závisí na vrozené síle spíše než na pomoci duchovních bytostí.

Mohu i já zaklínat?

Pokud nerozumíš základům manipulace s energií, jak energie funguje nebo může být vedena, nezaklínej, dokud neporozumíš tomu, co děláš. Pokud se chceš dozvědět víc, seznam se více s kouzly a bylinami.

Mohu mít své zaklínadlo?

Nejdříve se seznam s principy, jak tvořit zaklínadla. Pak si můžeš vytvořit své vlastní. Zaklínadlo je osobní a určuje tvůj osobní úmysl. Mnoho lidí chce po nás zaklínadlo. Nejčastěji "milostné zaklínadlo" či "zaklínadlo nenávisti".
Jednoduše řečeno, cokoliv přenesete do vesmíru, vrátí se k vám zpět. Pokud budete přenášet dobré myšlenky, energie a záměry, dobro se vám vrátí. Podobně však, pokud budete přenášet negativní myšlenky, energii a činy, negativní skutky a energie se vám budou vracet zpět. Toto je základní princip mnoha náboženství ve světě.

Co je Kniha stínů a Grymoár?

Neexistuje žádná Bible nebo jiný svatý text, který by byl schopen definovat celé čarodějnictví s jeho mnoha sektami nebo tradicemi. Každý praktikující člověk nebo sněm má však svoji Knihu stínů . Obsahuje rituály, vzývání a zaříkávadla, zkušenosti a novinové články sněmu nebo praktikujících, vycházejících z mnoha let praxe. Obsahují informace a vyučování získaných ze zkušeností a jeden od druhého. Praktikující si od sebe často knihy kopírují, ještě častěji pak studenti od svých učitelů ty části, které na ně zapůsobily. Často také učitel určuje přesně, které části si musí student okopírovat do svých jako součást svého iniciačního procesu. To znamená, že neexistují dvě totožné knihy BoS. V ideálním případě by BoS měla obsahovat pouze osvědčené úspěšné metody a ty, které byly shodné během jejich používání nebo ty, které byly podrobeny pečlivému zkoumání. Chybné myšlenky jsou vyloučeny. Spolu s BoS pokládá mnoho sněmů za nezbytně důležité tyto dva texty: Grymoár - největší klič krále Šalamouna /The Greater Key of Solomon The King/, který se datuje až do středověku a Kniha svaté magie Abra-Melin-mága /The BOOK of the Sacred Magic of Abra-Melin the Mage/, který vyšel v na konci 20. stol.

V nejlepším případě vykreslují magii jako prostředek získání osobní síly nebo prostředek, jak se stát "nadlidským". Pravda je taková, že magie, skutečná magie, je o tom, jak se stát ještě více a plněji lidským. Můžeme tuto činnost volně definovat jako metodu pro převádění nebo zprostředkovávání přírodních či jiných okultních energií mezi dvěma úrovněmi reality za účelem nastolení pozitivní změny.

Čarodějnictví je pro mě něco nového a rád bych se dozvěděl víc. Mohli byste mi prosím říci, jak nejlépe začít a také jestli existují nějaké knihy, které byste mi doporučili?

Nejlepší způsob, jak začít, je shánět si informace o všech možných odvětvích a aspektech čarodějnictví. Přečtěte vše, co se vám dostane do rukou, ať už jsou to webové stránky, knihy, časopisy, noviny atd. Vy jste jediný člověk, který může rozhodnout jestli je čarodějnictví pro vás to pravé. A jediný způsob jak to udělat, je přijít na to sám.

Půjdu do pekla, když se budu zabývat čarodějnictvím?

Ne. Když se budete věnovat čarodějnictví tak do pekla nepůjdete. Pohanství není zlé, špatné anebo proti Bohu. Čarodějové/ky na takové místo ani nevěří! Peklo je jen další výmysl, který křesťanská církev používá jako zastrašovací prostředek a brání tak svým stoupencům, aby páchali zlo. Čarodějové/ky věří, že podle Zákona trojnásobku se vše, co učiníte druhým, se vám vrátí třikrát. To je dostatečné varování, aby druhým neubližovali. A to i bez hrozby posmrtného života stráveného v nekonečném utrpení a bolestech. Zákon trojnásobku zajišťuje, že za své skutky zaplatíme hned.

Jak poznám, jestli jsem čarodějka?

Čarodějky/ové jsou přirozeným poutem spojeni s přírodou. Cítí, že jsou součástí přírody a ne nějaké nadřazené bytosti, které vlastní tuto planetu a mohou si dělat cokoli se jim zlíbí, bez ohledu na ostatní živé tvory na planetě Zemi. Čaroděj/ka chová v úctě VŠECHEN život a udělá cokoli, aby ochránila přírodu a všechna stvoření, která v ní žijí. Spolupracují s přírodou tak, aby měnili věci u kterých je to potřeba - aniž by někomu ublížili. Nesnaží se jít proti přírodě, ani ji neničí. Cítíš silné spojení s přírodou? Vážíš si jí a chováš jí v opravdové úctě? Je pro tebe důležité ´neubližovat nikomu´? Jestli ano, pak MOŽNÁ jsi čarodějka. Jediným způsobem, jak to zjistit, je prostudovat si o čarodějnictví vše, co můžeš. To je opravdu JEDINÁ cesta, jak na to kdy můžeš přijít. To za tebe nikdo jiný neudělá. Takže jestli skutečně uvažuješ o čarodějnictví jako o svém budoucím náboženství, dokaž, že to myslíš vážně a začni pracovat na svých studiích. V čarodějnictví žádný systém ani tituly jako nejvyšší kněz/kněžka neexistují. Čarodějnictví lze praktikovat ve společenstvích i jednotlivě. A až budeš hledat knihy o čarodějnictví, bude dobré začít Čarodějnickou kouzelnou schránkou.

Může se někdo čarodějem/kou narodit?

Ano. Když někdo pochopí skutečný význam čarodějnictví a uvědomí si, co vždy cítil ve své duši jako své pravé náboženství, tak obvykle následuje zvolání jako: "Neměl jsem tušení, že to, co jsem ve své duši vždy považoval za své pravé náboženství, má jméno a existuje!" Takový pocit ´návratu domů´ je mnohými považován za zrod čaroděje/ky. Ovšemže čaroděj/ka se může narodit i v rodině, která se čarodějnictvím zabývá. Ale stejně jako u ostatních náboženství, člověk musí v dané náboženství opravdu věřit a zachovávat jeho obyčeje, aby se mohl dál stát čarodějem, křesťanem, buddhistou, muslimem, atd.

Co přesně je kouzlo a mohl byste mi nějaká jednoduchá poslat?

Kouzlo je něco jako motlitba. Je to přání něčeho, co opravdu potřebujete, a nemusí to být nezbytně něco, co chcete. Zaříkadla by se měla psát pro konkrétní potřebu a měla by je napsat osoba, která se chystá s nimi pracovat. Kouzla nejsou hračky a NIKDY by se neměla používat k nucení lidí, aby dělali něco, co by normálně sami od sebe nedělali. Nic takového jako snadné kouzlo neexistuje. Všechna kouzla jsou velmi náročná. Pokud totiž do kouzla nevložíš veškerou svou koncentraci a snahu, výsledek nebude takový, jaký jsi očekával. Pro všechny, kdo chtějí kouzlit... "Dostaneš jen to, co jsi sám dal."

Slova varování

Neberte slova nebo učení jedné osoby za jedinou pravdu a jedinou správnou cestu na této nebo jakékoliv jiné duchovní cestě. Neexistuje jediná osoba, která by znala všechny odpovědi na vaše otázky. Jen vy sami víte, co zní pravdivě vašemu srdci a vaší duši.

Až nastane čas, abyste si zvolili učitele, buďte velmi opatrní. Existuje mnoho začátečníků, kteří tvrdí, že jsou Vysokými knězi nebo kněžkami. Nejlepší rada, jakou vám mohu dát, je najít si někoho, kdo může prokázat, že se touto cestou ubírá prakticky několik let (můj standard je 10 nebo více let s formálním vzděláním a dokumentem o iniciaci). Nevěřte pouze daným slovům. Najděte si někoho, kdo je schopen vám zodpovědět vaše otázky, aniž by po vás chtěl zaplatit. Zaplatit si lekce a instruktorův čas není to samé jako najít si duchovního učitele. Měli byste hledat mentora nebo průvodce, ne člověka, který se domnívá že má právo někomu určovat co dělat nebo v co věřit.

A nakonec, vždycky se ptejte ! Ptejte se na vše, co vám bylo řečeno a co jste četli v knihách. Zkoumejte další materiály abyste si ověřili vše, co vám bylo řečeno nebo co jste četli v knize. Přesvědčte se, že určitá kniha má podporu v jiných knihách i v historii samotné.

Aktivace magického předmětu

30. července 2008 v 20:01 Črodějnictví
Pokud máš nějaký předmět (amulet, talisman), který chceš aktivovat pro magické účely, tak můžeš použít rituál zasvěcení všem živlům.

Budeš potřebovat:
svíčku
svěcenou vodu
vonnou tyčinku
misku hlíny
rydlo (špičatý předmět k vyrytí znaků)
4 svíčky na vytvoření kruhu

Udělej si čas a najdi si místo kde budeš úplně sám, aby Tě nikdo nerušil. Vytvoř kolem sebe kruh. Na každou světovou stranu postav svíčku. Začni přivolávat všechny živly, aby byly přítomny zasvěcení předmětu:
Východ - vzduch . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vzduchu, buď prosím přítomen aktivci mého předmětu."
Jih - oheň . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě ohni, buď prosím přítomen aktivaci mého předmětu."
Západ - voda . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě vodo, buď prosím přítomna aktivci mého předmětu."
Sever - země . . Zapal svíčku a řekni: "Volám Tě země, buď prosím přítomna aktivci mého předmětu."

Pokud chceš mít předmět pod ochranou nějakého Boha anebo Bohyně, tak je také přivolej.

Nyní zapal svíčku, udělej si svěcenou vodu a zapal vonnou tyčinku.

Protáhni předmět plamenem svíčky a řekni:
"Ohni, dej prosím mému předmětu (amuletu nebo talismanu) Tvou sílu a rychlost."

Pokrop předmět svěcenou vodou a řekni:
"Vodo, dej prosím mému předmětu moc lásky."

Protáhni předmět kouřem vonné tyčinky a řekni:
"Vzduchu, dej prosím mému předmětu moudrost."

Nakonec zaboř předmět do hlíny a řekni:
"Země, dej prosím mému předmětu stálost a pevnost."

Potom vezmi rydlo a vyryj na něj svůj osobní znak, iniciály nebo nějaký symbol.

Nyní je čas pronést zaříkání na aktivaci předmětu (příp. věnování Bohu anebo Bohni).
Prones co chceš od amuletu nebo talismanu, aby dělal.
U svěcení pentagramu řekni například:
"Moc a sílá Tvá na mou ochrannu ať je směřována.
Žádná kletba, kouzlo černé magie mi neublíží,
pokud Tě u sebe mám jsem dobře strážen a chráněný.
Buď požehnán.
A tak se staň!"

Svíčku můžeš nechat dohořet nebo ji zhasni. To samé proveď s vonnou tyčinkou. Potom pozhasínej svíčky, které jsou kolem kruhu a poděkuj všem živlům za jejich přítomnost. Při zhasínání je nikdy nesfoukávej (to je urážka ohně), použij buď dusítko nebo navlhčené prsty. Tvůj předmět je aktivován (vysvěcen). Já ho třeba potom nosím 24 hodin u sebe, aby poznal můj život.

Ma kheru-slovo pravdy

30. července 2008 v 19:52 Črodějnictví
Ma Kheru - Slovo Pravdy bylo pojímáno jako nesmírně uznávaný stav bytí ve starém Egyptě. Slovo samotné je těžké přeložit.
Jeho Egyptský hieroglyf vypadá takto:
Čarodějové a čarodějnice, jenž své tradice odvozují už od raných egyptských mysterií i dnes začleňují myšlenku Ma Kheru, Maat, Světa Pravdy či Slova Pravdy do svého života. Jakmile někdo dospěje do stádia Ma Kheru, každé vyřčené slovo se stane doslova skutečností, pravdou. Tohoto stavu lze dosáhnout vyslovením pouze těchto slov, která jsou pravdivá. Velcí Bohové a Bohyně tohoto stavu dosahovali. I my o něj můžeme usilovat.
Tohoto stavu je možné dosáhnout tak, že si budeme dávat veliký pozor na to,
abychom říkali jen přesně to, co myslíme. V našem životě to znamená:

"Dávej si pozor na to, co říkáš!
Říkej jen to, co myslíš a mysli to, co říkáš!"

Jste odpovědní za to, co říkáte. Pozor především na negativní výroky, jako ,, mě raní mrtvice... já se zblázním... mně je zle... nemám ani korunu... " atd. To jsou negativa namířená proti sobě samému. Dále si dávejte pozor, abyste ve zlosti, napětí, strachu čí jiném duševním hnutí o někom jiném neprohlásili, že je k ničemu... blázen... pitomý... vůl (ty vole)... kachna... říká si o problémy... a tak podobně. Používání negativních výrazů - ať jsou namířeny proti sobě nebo vůči druhým - je v podstatě nižší forma kletby. Tímto se vytvářejí negativní příčiny a následky.
Podle zákona Příčin a Následků se mohou následky automaticky vracet k mluvčímu. I zde platí heslo: ,, Vše se Ti 3x vrátí, dobré i zlé."
Naučte se měnit svá vyjádření. Uvědomujte si co říkáte. Své negativní pocity můžete přetvářet tak, že je vyjádříte trochu jinak: ,, jsem blázen = zdá se mi, že to ode mně nebylo moudré... je škaredý = podle mě není pěkný, nelíbí se mi...." Další možnost je mluvit v minulém čase: ,, byl jsem znechucen... to byl problém...
Co v případě, že něco negativního prohlásíme? Pošleme na něj negativní kletbu ať si ji užije? :o))) V žádném případě. Je tu možnost to vyjmout ze zákona Příčin a Následků. ,, To vylučuji ze zákona nebo to nepustím do zákona, příp. tohle vyjímám ze zákona Příčin a Následků."
Je potřeba to říct bezprostředně po vyřčení negativního výroku. Je možnost to říkat i poté, když uslyšíte, že negativní výrok pronáší někdo jiný. Řekne třeba o Tobě, že jsi blázen (případně o třetí osobě) a Ty hned na to: ,,To vylučuji ze zákona." Tím se chráníte, abyste se nezbláznili.
Vzhledem k tomu, že když jsem řekl nahlas něco o vylučování ze zákona - druhý se v té chvíli na mě podíval jako na blázna - tak jsem se naučil to zkracovat na VZZ (Vylučuji Ze Zákona). Takhle bzučím celý den. :o)
Nezapomeňte, že všechna laskavá a vlídná slova vyjadřující lásku, podporu jsou požehnaná. Jsem dobrem, jenž vstupuje do zákona. Říkejte druhým, že vypadají báječně, že jim úsměv sluší. Sobě říkej, že se cítíš skvěle, že máš vždy všeho dostatek.
Pozitivní slova se k Tobě vrátí

Čarodějnictví - návrat k přírodě

30. července 2008 v 19:51 Črodějnictví
Po stoletích pronásledování a procesů se někteří lidé v různých zemích světa začali opět hlásit k čarodějnictví. Praktikování jejich víry má ovšem zcela jiný ráz, než jak si ho představovali středověcí církevní hodnostáři. Dnešní čarodějnice nelétají na koštěti, neobcují s ďáblem a nezakládají sbírky mužských penisů v ptačích hnízdech. Vidět je můžete na skalách a v lesích, jak vzývají Velkou Bohyni a snaží se do sebe načerpat prapůvodní přírodní sílu.

Čarodějnictví má svůj původ v pohanství a i když nemá žádnou oficiální věrouku, můžeme v něm najít několik spojujících rysů: polyteismus (víru v množství a rozmanitost božstev), panteismus (víru v jednotu božství a přírody) a animismus (přesvědčení, že každá věc má svou vlastní duši - rostliny, kameny apod.)
Dnešním čarodějům a čarodějnicím jde většinou o to, aby navázali úzký kontakt s přírodou a objevili v sobě prapůvodní psychické schopnosti, které dnešní člověk kvůli přílišnému důrazu na rozum neumí používat. Věří v sílu myšlenek a symbolů (vzpomeňme na panenky z vosku představující skutečnou osobu). Aby se předešlo zneužití takto nabyté moci a zabránilo praktikování černé magie, schvalují prý čarodějné sbory různé zákony - jeden z nich např. zní: "Cokoli dobrého učiníš, trojnásob se ti vrátí. Cokoli učiníš špatného, rovněž se ti trojnásob vrátí."
Za prapůvodní božství považují čarodějnice Velkou Bohyni, symbolizovanou Lunou, na jejíž počest konají během roku pravidelné slavnosti a rituály. Cyklus začíná o zimním slunovratu, kdy Velká Bohyně porodí božského syna (Slunce). O jarní rovnodennosti se v Bohyni probouzí plodivá síla, která vrcholí 1. května - tento den i božský syn dosahuje mužnosti a spojí se s Bohyní, aby počala. Při letním slunovratu je den nejdelší a božští manželé jsou v plné síle. Je to prý vhodný den k uzavírání sňatků. Při podzimní rovnodennosti Slunce svítí slaběji a Bůh se připravuje na smrt. 31. října umírá, aby se o zimním slunovratu opět narodil jako nové božské dítě.
Přesto se nedá říct, že by čarodějnictví bylo přímo náboženstvím. Není nijak organizované a každý sbor či jedinec ho prožívá trochu jinak a po svém. Někteří si vyrábějí zvláštní rituální roucha, jiní píší čarodějné knihy nebo vymýšlejí vlastní rituály. Jedná se spíše o určitý styl života a myšlení

Čarodějnické procesy

30. července 2008 v 19:42 Črodějnictví
Upalování čarodějnic (a čarodějů) bývá často dobrým beranidlem proti Katolické církvi. Nicméně dánský historik a etnolog Gustav Hennigsen (protestant) vydal nedávno na toto téma obsáhlou publikaci, v níž přesvědčivě na prokázaných faktech dokazuje, že pravda je - jako obvykle v těchto věcech - poněkud jiná. Není ve svém postoji osamocen, už v sedmdesátých letech dospěli renomovaní američtí historikové Norman Cohn a Richard Kieckhefer (taktéž nekatolíci) ke stejnému závěru, který je dnes názorem stále většího poctu historiku.

Především je třeba odkázat do říše bájí tvrzení o 9 milionech obětí čarodějnických procesu v Evropě. Toto číslo pochází od francouzského osvícenského historika Lamothea, žijícího v době Velké francouzské revoluce a Napoleona, kdy se jak na běžícím pásu vymýšlely hrůzostrašné historky o inkvizici a jejích procesech (jako nedávno za komunistů), aniž byla možnost korigovat je solidním předložením faktu, neboť osvícenecká a liberální cenzura se vůbec nelišila od pozdější cenzury totalitních režimů 20. století. Na základe solidního výzkumu je nutno upřesnit počet obětí čarodějnických procesů 14. až 18. století na cca 50 tisíc. Před 14. stoletím čarodějnické procesy neexistovaly, nešlo tedy o "středověkou" pověru, ale o novověkou. Katolická církev ve středověku naopak velmi tvrdě vystupovala proti původem pohanské pověře o čarodějnicích. Už císař Karel Veliký ustanovil trest smrti pro každého, kdo by ji rozšiřoval. Ještě ve starověku církevní otcové, sv. Jan Zlatoústý, Cesarius z Arles a jiní bojovali ostrými slovy proti této pověře jakožto pozůstatku pohanství. Veliký papež středověku a obránce svobody Církve proti německému císaři Jindřichu IV. v 11. století, sv. Řehoř VII., pod trestem exkomunikace zakázal dánskému králi Haraldovi, aby zahájil proces proti ženám obviněným z "čarodějnictví", které prý zavinily sucho a morovou epidemii. Papež nabádá krále, aby raději hleděl "pokáním odvrátit Boží tresty a ne je ještě rozmnožovat nevinně prolitou krví".
Užívání čar a kouzel bylo přísně zakázáno už ve Starém zákoně. Církev ve starověku a středověku je také zakazovala, trestala je však pouze církevními tresty a odmítala zasahování světské moci do této záležitosti.

Teprve ve 14. století se zapojila do stíhání čarodějství také světská moc, docházelo k rozsudkům smrti, při nichž žel často církevní i světské instituce spolupracovaly, jak se to stalo v případe sv. Jany z Arku ), jejíž upálení na hranici nelze nazvat jinak než justiční vraždou. Vlna čarodějnických procesů vrcholí v letech 1550 - 1650, tedy nikoli ve středověku, ale v novověku. Přitom mezi katolickými a protestantskými zeměmi existovaly obrovské rozdíly. Henningsen cituje v této souvislosti Martina Luthera, který požaduje důslednější pronásledování čarodějnic. Zatímco v protestantské části Německa zemřelo na hranici pro údajné čarodějství 26 tisíc lidí, v katolickém Irsku pouze 4. V nejkatoličtějších regionech Evropy, v Itálii a na Pyrenejském poloostrově, proběhlo od 16. do 18. století více než 12 tisíc čarodějnických procesů, z toho jen 36 poprav, značná část souzených naopak vyšla s osvobozujícím rozsudkem. Poslední čarodějnice v Evropě byla popravena koncem 18. století ve švýcarském protestantském kantonu Glarus.

Historička Jenny Gibbonsová taktéž poukazuje na zavádějící informace, jako že by čarodějnické procesy organizovala církevní inkvizice. To vyplývá z nepřesného překladu latinského textu, že někdo byl "per inquisitionem" vyzkoušen, což nemusí znamenat hned inkvizici, nýbrž jenom to, že byl podroben soudu - a to lhostejno, jestli církevnímu nebo světskému (lat. inquire = vyhledávat, zkoumat, vyšetřovat). Dalším historickým mýtem je též, že teprve bezbožecké osvícenství skoncovalo s touto pověrou a upalováním nevinných obětí. Skutečnost je taková, že v 18. století, kdy osvícenství začínalo, byly už čarodějnické procesy na definitivním ústupu v celé Evropě. Hlavní zásluhu na postupné změně smýšlení v tomto směru má německý jezuita a duchovní básník Friedrich von Spee, který v první polovině 17. století s rizikem vlastního obvinění z čarodějství a upálení na hranici vyvolal v Německu proti této pohanské pověře a popravám nevinných lidí kampaň, kterou vedli zejména jeho řádoví spolubratři.
Procento popravených v poměru k počtu obyvatel různých evropských zemí
Stát
Počet obyvatel
Počet obětí
Počet %
Lichtenštejnsko
3 000
300
10
Švýcarsko
1 000 000
4000
0,4
Dánsko
570 000
1000
0,175
Norsko
400 000
500
0,125
Finsko
350 000
115
0,032
Nemecko
15 000 000
22 500
0,15
Anglie
4 000 000
1 000
0,025
Portugalsko
1 000 000
5
0,0005
Lotrinsko
400 000
2 700
0,675
Byli převážně obviňováni z toho,že:
1.uzavřeli smlouvu s ďáblem a zřekli se Boha své víry a křtu
2.byli ďáblem označeni na některé části těla, která byla znecitlivena
3.vyvolávali bouře a ostatní živly
4.byli na sabatu a dopouštěli se povícera bezbožností
Tak bylo zabito i mnoho nevinných lidí. Stačilo jedno obvinění někoho z vesnice a už bylo obtížné se hájit. Přitom to mohly být třeba jen ženy s dobrou znalostí léčitelství a bylinkářství.

Vlivy planet

30. července 2008 v 19:31 Črodějnictví
Následující tabulka ukazuje, v jakou hodinu má jaká planeta největší vliv, podle čehož si určíme k jakému rituálu či magické akci je tato doba vhodná.

6:007:008:009:0010:0011:0012:0013:0014:0015:0016:0017:00
pondělíMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
úterýMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
středaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
čtvrtekJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
pátekVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
sobotaSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
neděleSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn


18:0019:0020:0021:0022:0023:0024:001:002:003:004:005:00
pondělíVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiter
úterýSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenuše
středaSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturn
čtvrtekMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunce
pátekMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsíc
sobotaMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMars
neděleJupiterMarsSlunceVenušeMerkurMěsícSaturnJupiterMarsSlunceVenušeMerkur
A nyní vypíšu jednotlivé planety, posvěcený den, čemu dávají sílu a jejich charakteristiky:
Měsíc - Luna
Příslušící den: Pondělí
Podporuje: Spánek a věštící sny, plodnost, klid, dává sílu věštbě
Barva: Bílá
Ovládá to, co nazýváme fyzickým světem a co hermetismus nazývá světem podměsíčním (sublunárním). Vše, co prochází na Zem, fluidy i duše prochází Lunou, a vše, co ze Země odchází tady prochází rovněž. Pro provádění světlých magických úkonů se doporučuje doba, kdy měsíc "dorůstá".
Mars
Příslušící den: Úterý
Barva: ohnivě červená
Podporuje: Odvaha, síla, ochrana, řešení konfliktů, odrážení kletby, tělesná žádostivost
Mart ztělesňuje boha války, prudkého, násilného, odvážného a energického. Jeho vlivu využíváme k magickým činům. Dny a hodiny jemu posvěcené jsou výhodné např. k výrobě pentaklů.
Merkur
Příslušící den: Středa
Podporuje: Duševní síly, intuice, dává moudrost a věštění
Barva: Duhová, různé barvy vedle sebe (jiná varianta: fialová)
Merkur je symbolem mládí, životnosti a pohyblivosti, nestálost.
Jupiter
Příslušící den: Čtvrtek
Podporuje: Peníze, úspěch, štěstí, věci právní, úspěch ve studiu, kariéra, dlouhodobé cesty a pobyty
Barva: kovově modrá
Jupiter symbolizuje vyrovnanost a klid, harmonizaci a dynamizaci vůle člověka, naopak od zbrklého Merkura.
Venuše
Příslušící den: Pátek
Podporuje: Láska, partnerství, věrnost, krása a mládí
Barva: zelená
Symbolizuje ženské mládí - svůdnost, ale zároveň i nebezpečí. Bohyně lásky. Vládne nad milenkou, kdežto cudná Diana, Luna, vládne nad matkou.
Saturn
Příslušící den: Sobota
Podporuje: Vymítání zlých mocností, moudrost, rozvážnost, ochrana před zloději, psychické nemoci
Barva: Olova, kovově černá
Stařec, člověk smutný, ale velmi zkušený. Saturn je planeta drahá černým mágům, stejně jako ubývající Luna.
Slunce
Příslušící den: Neděle
Podporuje: Ochrana, uzdravení, právní záležitosti, věci související se zákonem, štěstí
Barva: zlatožlutá
Slunce je otcem, univerzálním ploditelem v našem světě, proto je i jeho vliv na magii značný

Magická místa

30. července 2008 v 19:27 Črodějnictví
JESKYNĚ :
Čarodějnice je považovaly za vchod do podsvětí a místa,kde jsou démoni a bohové. Proto se tu často konaly různé rituály!
STARÉ HRADY A ZŘÍCENINY :
Vyzařují sílu, která tu přetrvala z dávných věků. Často se na těchto místech také objevují různí duchové, jako třeba Bílá paní nebo duch Perty z Rožmberka!
HŘBITOVY :
Tak tady je to jasný, na hřbitovech se odehrálo už spoustu tajemných záhad, které ještě nikdy nikdo nevysvětlil. Osudy pochovaných se tu hromadí do různých sil a duchy se to tu jen hemží.
VIKLANY :
Jde o kameny postavené na špičce, které stojí osaměle na volném prostranství. Nikdo neví, kde se tam objevily a většinou kolem nich senzibilové měří veliké množství energie!
KLÁŠTERY A POUTNÍ MÍSTA :
Podobně jako u hradů, i tady dýchá tajemství minulosti a objevují se zde duchové zemřelých mnichů !

Čarodějka

30. července 2008 v 19:23 Črodějnictví
Jak podle tebe vypadá čarodějka?Určitě nějaká stará ošklivá baba, s bradavicí na nose mumlající různá zlá kouzla...Hmm, realita je trošku jiná!
Již v dobách dávno minulých byly tyto ženy léčitelky, porodní báby, bylinkářky, šamanky a kněžny.Oddávaly, uklidňovaly spory a samozřejmě čarovaly,Oblékali se do volné dlouhé košile z bílého plátna s červeným pentagramem v oblasti žaludku.K výbavě patří i dlouhý plášť s kapucí.Spodní prádlo není žádné a když jo, musí být čistě bílé.
Jinak víra v čáry a magii je ta nejstarší na světě!Její kořeny sahají v Evropě až do 5. století, kdy naši předci museli žít v souladu s přírodou aby vůbec přežily.Tak vznikla spiritistika, která se projevovala různými rituály a symboly.Položila tak základy čarodějnictví.řídila se pohyby slunce, měsíce a hvězd, střídáním ročních období, smrtí a životem.Centrem víry byly ženy, jejich vědění o porodu a sexualita.Rituály většinou prováděly moudré ženy, které se vyznaly v léčitelství a byly považovány za věštkyně.Od roku 1000 začala církev proti těmto ženám bojovat.
Měla strach z jejich síly.Byly pronásledovány a upalovány na hranicích.Procesy a čarodějnicemi v Evropě skončily až v roce 1793.V Africe a Indii je ještě dneska víra v čarodějnice a magii velmi rozšířená.
Nejstarší profese první čarodějnice na světě prý byla Aradia, dcera Diany a boha slunce Lucifera.Kromě dobrých duchů vládli našim předkům i duchové s horší povahou.Řekové měli hroznou kouzelnici Hekaté, vládkyni podsvětí, nebo Kirké, čarodějnici, která z přátel Odyssea vykouzlila prasata.
Rozeznáváme tři druhy čarodějek:
BÍLÁ:To byly ženy, které uměly probudit lásku, odvrátit uřknutí a poradit,.Používaly kořínky, bylinky a modlitby.
ČERNÁ:Uměly uřknout a uhranout a předpovídat budoucnost pomocí kouzel, zaříkávání a odporných lektvarů.Prý na sebe uměly brát zvířecí podobu, v noci vycházely ven a vraždily děti i dospělé.
SATANISTICKÁ:Tyhle byly přímo ve spojení s démony, létaly na sabat a tam prováděly různé zvrácené rituály, tře a milování s ďáblem

Magické jméno

30. července 2008 v 19:18 Črodějnictví
anglicky "craft name, magickal name
Magické jméno, jméno pro Řemeslo, Stínové jméno není v pravém slova smyslu žádnou rituální pomůckou. Protože se ale tento oddíl jmenuje Nástroje Řemesla, musíme ho sem zahrnout, ačkoliv je ze všech pomůcek zdaleka nejméně ohmatatelné.
Konečně, ohmatat si ho můžete ve formě zapsané, budete si s ním pravděpodobně označovat svoje věci, nebo z něj používat utvořený monogram. Písmo je způsobem, jakým spoutáváme význam slov, poté, co jsme různé lidské zkušenosti zhustili do zvučných skupin, nazývaných slova. Už z tohoto vyplývá, že slovo, kterým budeme označovat sami sebe - případně "jeho/ji" své Alter Ego z Jiného světa je nesmírně důležité.
Ačkoliv ve filosofii je středověký teologický spor "zda-li jména věcí vystihují jejich podstatu" stále aktuální, my přízemní čarodějové se spokojíme s těmito poznatky:
  • jméno vyjadřuje (písmena a numerická hodnota) určitou kvalitu energie, která se jeho nositeli stále vrací
  • jméno může být podle událostí a legend, které jsou k němu navázané samo o sobě blahodárné a nebo škodu přinášející
  • změna jména signalizuje vždy přechod do jiného období života, i radikální změnu života (nová jména v řádech, sektách, v manželství, po korunovaci, přidání dalšího jména při jmenování do šlechtického stavu)
  • ze skupiny jmen i neznámým lidem intuitivně přiřadíme to jejich, čím to?
  • lidé si instinktivně vybírají jiná jména, když přestanou harmonizovat s energií toho, které nosí. Tak vznikají různé přezdívky a pseudonymy. Mnoho lidí je natolik známých pod svou přezdívkou (my asi spíš řekneme magickým jménem), že jejich rodné jméno ani nikdo nezná. Když se jejich "skutečné" jméno objeví, většinou si ho s tím člověkem ani nedokážeme spojit a prostě ho zamítneme používat
  • jméno se může stát symbolem.
Ztráta jména byla v mnohých kulturách považována za nejhorší trest. Z moderních dějin si stačí vzpomenou na neblaze proslulé tábory, kde příchozí dostali místo jmen čísla. Vzali jim identitu. K významu jména a magickým jménům tu nabízím několik myšlenek. Možná jste slyšeli, že jméno podléhá nějakým zvláštním pravidlům a nikdo kromě vás ho nesmí znát. To je mi líto. Já takovou filosofii neuznávám. Můžete mít kromě oficiálního ještě jiná jména, ale o žádném nevím ve smyslu, že by jej nikdo nesměl znát. Možná si vybavíte podivná milostná jména, kterými si říkají zamilovaní:) Je to taková hermetická řeč.

Jak si vybrat jméno pro Řemeslo?

Od základu mylně položená otázka. Jméno si najde vás. Chtít mít okamžitě krásné a plnovýznamové jméno je nerozvážné nadšení, které může skončit tak, že si ho každý měsíc budete měnit (to je typické v nejhorší pubertě - taky jsem stěhovala nábytek v pokoji každý měsíc. Jeden ani nemusí být psychoanalytik, aby řekl, že je to nevyrovnanost s vlastní identitou). Nic si z toho nedělejte! To přejde.
Jméno si najde vás. Bohové vám ho sdělí. Někdo vám ho vymyslí. Není třeba se bát. Jestli nějaké potřebujete ihned, vezměte si své křestní jméno, jméno, kterým máte rádi, když se vám říká a vezměte si jeho podobu v cizím jazyce. Návody, jak najít své "duchovní jméno" jsou veskrze šáhlé, nepoužívejte je. To, že jste dostali touhu změnit jméno, znamená, že toužíte po spirituální změně. Tak dejte svojí duši žádaný pokrm.
Nepoužívejte jména, která už jste ve svém pohanském okolí už nejméně dvakrát slyšeli. je to pozérství a jejich nositelé až se to dozví, tak patrně vyrazí na Velký Lov, i když není svátek.

Jak to jde s občanskými jmény?

Můžete si ho i změnit. O konkrétních podmínkách a poměrech na matrikách toho moc nevím. Přidání prostředního jména například je bez problému. Před změnou jména byste se měli poradit klidně se zkušeným numerologem / kartářem / astrologem. V dřívějších dobách to tak činili i panovníci a bylo to naprosto běžné.

U nás se nejčastěji mění jméno nevěsty, co to znamená?

Že dále patří do domu ženicha a k jeho rodině. Je to patriarchální tradice. Děti dostávají jméno po otci a manželka přebírá jeho. Zajisté tu taky hraje roli, že dále vlastně patří manželovi, což se vám nemusí líbit jako prohlášení, ale katolická tradice taková byla a je.
Vždycky hrály roli peníze. Pokud byla ona z bohatšího rodu, přijal její jméno (prospěchář). Dnes se s tím můžete setkat v té formě, že pokud něčí jméno je zároveň obchodní značkou nebo jménem firmy, ponechává si jej. Ohromné množství žen, zvlášť ze shwbussinesu si ho nechává tak jako tak.
A tohle se emancipovaným ženám vůbec nebude líbit, ale řeknu to. Je to hloupost. Milujete někoho dost na to, abyste se brali na doživotí, ale oškliví se vám jeho jméno? proč si nevyberete jiné společné, jak se to také dělá? protože manželství (handfasting ve wiccanském ritu) symbolizuje odevzdání se dvou duší a jejich vzájemnou oddanost, vzdáváte se předchozího (podle katolictví tradičně mladistvého bujného) života a začínáte nový. Ok, vyžadovat oddanost jenom po ženách je nefér. I když by se mnou někteří Germáni nesouhlasili:) ale i na jedné straně je to symbol. Myslím, že to je důvod, proč se od toho tak ustupuje.
  • Věštění pro prozíravé čarodějnice. Jak z jeho a svého jména zjistit, zda-li má vztah dobrý potenciál? Přidejte ke svým křestním jménům jeho příjmení. Tím se myslí, pokud si říká "z města Tiriel" napíšete si to a spočítáte podle příruček numerickou hodnotu. Vychází nějaké pro lásku netypické, neblahé číslo? Tak to vzdejte. Počkejte na někoho s lepším jménem:) Pozor! Germánská jména transkribujte s dvouhláskami, pokud obsahují přehlasovaná písmena. Tradiční ženské harmonické číslo, dobré pro společné soužití je 6. Ale možná o tradičním manželství a rodině nechcete ani slyšet, tak já mlčím:)

Každé jméno, které používáte má význam.

I to na chatu. Ne, nedělám si z vás srandu. Pokud si chcete říkat Satan666blacknecroHitlerMučitelKrista, jste, nebo spíš si kretén. Čarodějové jsou pověrčiví a sami sebe si váží natolik, aby se nehyzdili trapnými, provokativními a dost omšelými slátaninami z béčkové kultury a pokleslých filmů. Nevycházím z údivu nad těmi "čaroději" na chatu, kteří si dají přezdívku vyloženě takového typu a ještě čekají, že je někdo bude brát vážně. Vážně chcete vystupovat pod jménem, kterým vás budou lidi desetkrát za hodinu oslovovat, a do občanky byste se styděli ho napsat? Strnuli byste, kdyby vám tak řekl váš učitel / babička / úředník za přepážkou? Nebo je dokonce tak sprosté nebo rouhavé, že ho ani nikdo nevysloví bez uzardění?
Ojojoj. Tak to bude mít vaše karma pěkný problém.
Tyto úvahy jsou naprosto na místě. Naštěstí tento druh lidí by se ani nenamáhal si tento článek do konce přečíst (patrně protože neumí pořádně číst a psát :-).

Chaty jsou dost pokleslé. Mám tam používat vůbec své jméno? Nechci si, jak bych to řek´ pošpinit svoji sílu.

To je otázka na pravém místě. Já vám radím: pokud vás tak znají vaši kamarádi a hodně dalších lidí, není důvod ho nepoužívat. Duplikovat svoji identitu by bylo na škodu. Koneckonců jméno je "nástroj denní potřeby" a stejně jako s rituálním koštětem s ním občas budete potřebovat opravdicky zamést špínu kolem oltáře. Jestliže je to ale zároveň jméno, které používáte při rituálech / kterým se představujete bohům / jméno vaší RPG postavy, se kterou hluboce žijete, tak si na něj dávejte pozor. Nelozte do místností, kde se pravidelně dělají prasárny, domlouvají ilegální věci, vyměňuje porno, vypukají flame wars. Kdyby se vám to totiž stalo, budou se tam psát věci jako "zkurvenej lesomrd Druideric" případně ještě vaše jméno zkomolí do nějaké obscénní podoby. Mohlo by vás to ranit.
Ale toho se nebojíme, ne? Taky by se vám to mohlo stát kdekoliv, třeba při obraně Wiccy, a v tom případě uděláme následující:
  • poproste Bohy, aby očistili vaše jméno pod kterým jste se rozhodli je následovat
  • napište jej na list a proveďte nějaký očistný rituál (napište barvou na oblázek a nechce vyvařit v kotlíku - to by bylo jistě účinné, určitě najdete svůj způsob)
  • můžete naopak nakreslit hanlivé obscénní obrázky s nadávkami, které vám dali a jejich jmény a spálit ho (spláchnout do záchoduse mnohým čarodějnicím zdá ještě více uspokojící)

O měsíci a planetách

30. července 2008 v 19:06 Črodějnictví

Měsíce rozdělené do čtyř základních skupin

ZEMSKÉ MĚSÍCE - Býk, Panna, Kozoroh
tato znamení jsou spíše materiálně založena, mají ráda stabilitu a bezpečí.
OHNIVÉ MĚSÍCE - Beran, Lev, Střelec
tato znamení jsou impulzivní, jdou rázně za svým cílem, ale také jsou velkými optimisty. V tomto období můžete zahájit změny.
VZDUŠNÉ MĚSÍCE - Blíženci, Váhy, Vodnář
tato znamení jsou rozvážná, objektivní. V tomto období je podpora komunikace, psaní, také je vhodné na cestování.
VODNÍ MĚSÍCE - Ryby, Štír, Rak
tato znamení jsou emocionální a snadno zranitelná. Toto období je vhodné při touze po lásce, plodnosti, vnímavosti.

POVAHA ÚPLŇKU

Beran - energie, odvaha, průbojnost, boj, ale také zlost. Je to vhodný čas pro uskutečnění smělých plánů. Buďte odvážná a průbojná.
Býk - láska, domov, peníze plodnost, čarujte s penězi, majetkem, ale také na plodnost.
Blíženci - komunikace, kontakty, psaní, nápady. Odstranění nesvárů a starých problémů.
Rak - Plačtivost, přílišná vnímavost, přichází čas na touhu po lásce, domovu, plodnosti. Čarujte na lásku, plodnost, rodinu. Provádějte kouzla na odpuzení zla, také rituály na očištění.
Lev - sláva, sobeckost, krása, štěstí, čarujte na velké tvořivé projekty.
Panna - klid, síla, je vhodná doba na uklidňující a očistné obřady. Zmírňuje nemoce.
Váhy - šance zářit a oslňovat, při čarování se zbavujte všeho co vás vnitřně svazuje.
Štír - odvážnost, touha po odplatě, vášen, láska, čarujte na strach a zranitelnost, je vhodná doba pro milostnou magii.
Střelec - cestování, při rituálech můžete odstranit své problémy, konflikty, malichernost, podlost.
Kozoroh - kariéra, postavení, šetření peněz, čarujte na nové plány a odhazujte zmařená díla.
Vodnář - nápady, pochopení, čarujte na přátele, pochopení přátel, vhodné na urovnání sporů.
Ryby - láska, snění, city, touha, láska k lidem, přecitlivělost, zranitelnost, věnujte se magii plně, ale nečarujte na praktické věci. Chraňte lásku, vztahy mezi lidmi, život na zemi.
Sluneční znamení
Znamení úplňku
Beran
Váhy
Býk
Štír
Blíženci
Střelec
Rak
Kozoroh
Lev
Vodnář
Panna
Ryby
Váhy
Beran
Štír
Býk
Střelec
Blíženci
Kozoroh
Rak
Vodnář
Lev
Ryby
Panna

Dny v týdnu a jejich vztah k planetám

Neděle - den Slunce, čaruje se na sílu, přátelství, kariéru, úspěch, štěstí, peníze
Pondělí - den Měsíce, čaruje se na plodnost, city, rodinné vztahy, změna
Úterý - den Marsu, čaruje se na bojovnost, kuráž, odvahu, vášnivost
Středa - den Merkuru, čaruje se na navazování kontaktů, cestování, rozum
Čtvrtek - den Jupitera, čaruje se na peníze, prestiž, uznání, úspěch, blahobyt
Pátek - den Venuše, čaruje se na lásku, vztahy, manželství, krásu, umění, radost
Sobota - den Saturna, čaruje se uzavírání smluv, praktičnost, smrt, čas, stabilita

Vytváření magického kruhu

30. července 2008 v 18:54 Črodějnictví
Je základní a nenahraditelnou ochranou při rituálech. Čarodějnice/ mág se jím chrání před agresí a útokem negativních sil.
Kruh by měl být tak velký, abyste se v něm mohl/a pohybovat , nebo abyste se do něj vešli i se svými pomocníky (pokud nějaké máte). Kruh vymezuje chráněný prostor pro vaši činnost. Čím více osob se účastní rituálu, tím větší musí být. Kruh se vymezuje z jednoho či více kruhů. Maluje se či vyznačuje křídou, uhlem, magickým mečem, hůlkou, posvěcenou šňůrou, kameny, provazem , tarotovými kartami, solí, trávou, houbami,....... V magii se správně zhotovený kruh stává neviditelnou hranicí působící v našem i ve světech jiných.
Než začnete kruh vykreslovat přesvědčte se, jestli máte pomůcky, které budete potřebovat připravené. Když je kruh jednou vyznačen není dobré tuto hranici překračovat, dokud rituál neskončí a živly nejsou propuštěny.
K tomu, aby byl kruh dobře vytvořen musí se soustředěně vizualizovat a zaměřovat svou vnitřní energii. Začíná se na východě, nástroj se drží v dominantní ruce (ruka, kterou píšete). Míříte svou pomůckou nebo prstem (pokud ještě nemáte hůlku nebo rituální nůž) k zemi nebo k podlaze a přitom si představujete prudký modrobílý plamen, který šlehá z hrotu. Tímto plamenem kreslíte kruh ve směru hodinových ručiček a na konci, tedy opět na východě, ho trochu přetáhnete. Mnohem důležitější než dokonalý tvar je to, abyste viděli, svým vnitřním viděním kolem sebe hranici vykreslenou plamenem.
Symboly, svíčky, které zastupují čtyři živly, jsou umístěny uvnitř kruhu do světových stran. Každý živel v jeho čtvrtině uvítejte.. Když magický rituál skončíte, nejprve propustíte všechny živly stejným způsobem tak, jako jste je přivolali, jen pozměníte volám za propouštím nebo vyzývám mocnosti za propuštím mocnosti a děkuji odejděte.
Když magický úkon skončíte, přesekněte kruh zpětným pohybem meče nebo dýky po části obvodu (proti směru hodinových ručiček). Plamen ihned zhasne.

Vytvoření magického kruhu

1. Nejprve si zajistěte, že vás nebude nikdo vyrušovat.
2. Připravte si obřadní předměty, které budete na rituál potřebovat, symboly, byliny, např, čarujete-li na finance, dáte na oltář drobné peníze, čarujete li na lásku dáte na oltář mušli a růžový křemen a vše co si myslíte, že souvisí s láskou,....
3. Oltář si dáte do prostřed rituální oblasti - musí být směrovaný na východ. Postavíte se směrem k východu vezmete rituální nůž nebo hůlku do ruky a začnete (můžete kreslit i prstem , opisovat kruh ve směru hodinových ručiček. Představujte si stříbromodrý plamen, jak šlehá z hůlky či nože (prstu - ukazováčku) do země. Na východě zase skončíte, ale kruh trochu přetáhnete
Pak zapálíte oltářní svíci a kadidlo vezmete svíčku, jdete směrem
K východu, zapálíte východní svíci a přivítáte živel vzduch - Volám Vzduch, který přináší změnu.
Přejdete na jih zapálíte jižní svíci a přivítáte oheň se slovy : Volám Oheň, který rozžíhá vše dobré.!
Pak jdete směrem k západu a zapálíte svíci a přivoláte živel se slovy: Volám Vodu, která očišťuje!
Pak přejdete na sever a zapálíte severní svíci a řeknete: Volám Zemi, která mi dává stabilitu a nové začátky !
Pomozte mi!!!
Pak můžete meditovat nebo vykonávat kouzlo, ..... říci zaříkadlo,
Když jste hotovi musíte dát oběti živlům, poděkovat jim a propustit je.
To uděláte stejným způsobem, jako jste je přivolal/a a dodáte Propuštím tě a děkuji!

Vytvoření magického kruhu II. z keltské magie

1. najít místo na rituál ( kde nebudete po dobu rituálu rušeni)
2.shromáždit potřebné pomůcky k rituálu ( bylinky, svíčky, ........)
Na oltář připravit kalich s vodou, misku se solí, někdy také misku na úlitbu bohům, pentagram, meč nebo rituální nůž, hůlku, kaditelnici, se zapaleným uhlím ( možno použít vonnou kvalitní tyčinku), jednu nebo dvě oltářní svíčky, čtyři svíčky pro živly.
Všechny druhy vůní a kadidel působí na lidskou mysl a podvědomí, nejlépe je pálit kadidla na dřevěném uhlí .
3.V keltské magii se používají pro čtyři živly tyto svíčky: červená - východ, bílá - jih, šedá - západ, černá sever.
Wicca používá : žlutá - východ, červená - jih, modrá - západ, zelená - sever. (Ale pokuď vám některá z barev chybí jako náhrada může být použita bílá svíčka)
4. Oltář umístěte do prostřed, abyste stáli směrem k východu.
5. Do své dominantní ruky vezměte magickou nůž a začněte na východě
Představujte si plamen, jak šlehá z hrotu nože nebo hůlky. Zaměřte ho na podlahu. Od východu se pohybujte po směru hodinových ručiček a vyznačujte magickou hranici. Až budete na východě končit, nezapoměňte linii o něco přetáhnout.
(Při vyznačování kruhu můžete místo hůlky použít rituální nůž (athame), nebo ukazováček dominantní ruky.)
6. Zatímco budete kruh vykreslovat, říkejte:
Tento kruh čarovný zasvěcuji dávným bohům.
Nechť se zjeví a požehnají svému dítěti.
7. Přistupte k oltáři, tváří k východu. Pozdvihněte nůž nebo hůlku na pozdrav a říkejte
Stojím v čase, jenž časem není,
na místě, jež místem není,
v den, jenž dnem není.
Stojím na prahu světů,
před závojem, jenž mysteria halí.
Na této pouti magické,
kéž mi bohové dávní pomáhají a mne ochraňují.
8.Kalich s vodou postavte na pentagram. Držte nad ním nůž a říkete:
Velká Matko, přijmi tuto vodu
do služeb svých a požehnej jí.
nechť mi vždy vodu z kotlíku znovuzrození připomíná.
9.Držte dýku nad solí a říkejte:
Velká Matko, přijmi tento dar země
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy zemi požehnanou,
její přemnohé podoby a tvory připomíná.
10.Nasypte trochu soli do vody a zdvihněte kalich do výšky a říkejte:
Velká Matko, vzdávám ti čest!
11.Začněte na východě, pohybujte se po směru hodinových ručiček, a rozstřikujte kapky osolené vody podél kruhu. Pak opět postavte kalich na oltář. Potom
12. Držte nůž nad zapálenou kaditelnicí a říkejte:
Velký otče, přijmi tento oheň
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť mi vždy posvátný oheň,
jenž se ve tvaru každé bytosti odráž připomíná.
13. Držte nůž nad kuřidlem a říkejte:
Velký Otče, přijmi tento vzduch
do služeb svých a požehnej mu.
Nechť vždy naslouchám hlasu větrů duchovního světa,
jenž mi slova bohů dávných přinášejí
.
14.Položte trochu kuřidla na rozpálené dřevěné uhlí.
Vezměte kadidelnici dokněte se jí pentagramu, potom ji zdvihněte do výšky a říkejte : Velký Otče, vzdávám ti čest!
Po směru hodinových ručiček obejděte s kadidelnicí kruh (začněte a skončíte na východě). Pak ji postavte opět na oltář.
15.Vstupte do východní čtvrtiny kruhu. Rozsviťte - (Keltská magie/ wicca)
červenou (žlutou) svíčku a pozdvihněte k pozdravu ruku s nožem, mečem či hůlkou a říkejte:

Vyzývám vás, mocnosti Vzduchu
abyste byly obřadu přítomny a
střežily tento kruh.
16.Rozsviťte bílou (červenou) svíčku v jižní čtvrtině a pozdravte živel:
Vyzývám vás, mocnosti Ohně
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
17.Přejděte na západ. Rozsviťte šedou (modrou) svíčku a pozdvihněte ruku na pozdrav:
Vyzývám vás mocnosti Vody,
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežily tento kruh.
18. Skončíte tím, že přejdete na sever, rozsvítíte černou ( zelenou) svíčku a pozdravíte živel:
Vyzývám vás mocnosti Země
abyste byly tomuto obřadu přítomny
a střežili tento kruh.
19.Vraťte se k oltáři uprostřed a postavte se čelem k východu. Zdvihněte paže na pozdrav:
Tento kruh mocný
mne vůkol chrání
Jak tu stojím
na světů rozhraní.
20.Poté se připravíte na vlastní rituál, magický obřad , vyslovení přání, prosby,...
21.Když jste hotovi, podržte ruku nebo nůž nad oltářem a říkejte:
Mocí bohů dávných poutám všechny sály kruhu, každé zrnko prachu
do tohoto kouzla
Tak se staň!!

Jak začít čarovat

29. července 2008 v 21:33 Črodějnictví
Chcete ovládat magické síly? Když se začtete do čarodějnických knih, zjistíte, že zdánlivě nadpřirozené věci mají často velmi skutečný základ v podobě soustředění či disciplíny. Magie však může ublížit. Vašim nepřátelům, ale i vám.

O kolik jednodušší život bych měla, kdybych uměla čarovat..., povzdechne si tu a tam téměř každá žena. Bazaar vám ukáže, že to není nemožné. Pomůžeme vám naučit se ovládnout základy magie. Je ovšem nutné okamžitě zapomenout na všechny "čarodějnické" filmy. Ovládnout magické síly je trochu složitější, než se vám předvádí na stříbrném plátně.

Základní požadavky
1. Než začnete vzývat temné síly, uvědomte si, že stejně jako v životě, tak i v magii platí: Čiňte dobro a dobro se vám vrátí, pácháte-li zlo, zlo vás potká, ale jeho výše bude trojnásobná. A také: Dělej všechno, co jen chceš, pokud to neškodí někomu jinému.

2. Než se začnete cvičit v magických rituálech, zapamatujte si, že není dobré lenošit a ani číst v posteli. Vodorovná poloha oslabuje vaši vůli a sílu. Labužnictví a obžerství je nejnižší z hříchů a je v přímém odporu s možností zasvětit se do hlubších tajů magie. Ani vegeta-riánství není dobré, zmenšuje bojovnost.

3. I když jste stokrát slyšela o síle půlnoci, pamatujte si, že k čarování je nejvhodnější hodina předcházející západu slunce. V tu chvíli jsou magické síly každého člověka nejsilnější a mají největší možnosti.

Důležité pomůcky

4. Pokud chcete vykonávat magické obřady, potřebujete místo, které bude jen vaše. Pokud si můžete dovolit celou místnost, je nejvhodnější nabarvit stěny světových stran na svou barvu - severu náleží zelená, východ je žlutý, jih červený a západu sluší modrá barva.

5. Vytvořte si magický oltář. Měl by to být stolek, na kterém budete provádět svůj rituál. Pamatujte si, že na něm nesmí být nic ze železa, žádné šrouby, hřebíky, celý by měl být ze dřeva.

6. Magický oltář musí alespoň v průběhu rituálu stát v kruhu. Kruh nakreslete dostatečně velký křídou na podlahu (můžete ho vysypat moukou nebo popelem, ale není to moc praktické z hlediska úklidu). Síla kruhu vás ochrání před negativními vnějšími vlivy. Kruh vymezuje vaše území, ale zároveň znásobuje vaši magickou energii. Pokud chcete ještě zvýšit jeho účinnost, postavte na jeho obvodu čtyři nezapálené svíce, každou na jednu světovou stranu.

Kouzelný plamen svíčky

7. I když nebudete mít svůj magický meč a pohár s vínem, rozhodně potřebujete na oltář svíčku. Dejte pozor, abyste vybrala kvalitní svíčku s dobrým knotem. Jestliže nepřipravujete nějaké speciální kouzlo, je nejvhodnější vybrat bílou barvu, která je neutrální. Pokud používáte svíčky jiné barvy, pamatujte na jejich speciální vliv na jednotlivé oblasti svého života. (Viz tabulka na konci textu.)

Svíčkové kouzlo Pokud chcete k sobě někoho připoutat, zapalte červenou svíčku, abyste v sobě nalezli zalíbení a přitahovali se z důvodů, které máte na mysli. Následným zapálením zlaté nebo žluté svým kouzlem toho člověka k sobě připoutáte a získáte jeho důvěru. Kouzelné formule, které budete pronášet, musí být stejně jako vaše úmysly čisté.

"Loutka" ve vašich rukou
8. Pamatujte si, že jakmile znáte něčí jméno, znamená to, že nad tím člověkem získáváte určitou moc. Pokud se vám to nezdá, využijte jméno při kouzlech s figurkou osoby, kterou chcete k sobě připoutat nebo vyléčit.
Figurka nebo "loutka" je asi nejstarší pomůckou při magických rituálech, které člověk prováděl. Už pravěcí lidé vyráběli hliněné figurky zvířat a ty zabíjeli, aby měli úspěch při lovu. Proslýchá se, že mnoho vojevůdců vyhrálo své války díky magickým figurkám.
"Loutky" se vyrábějí z vosku, hlíny a nebo hadrů. (Zahráváte si víc, než můžete zvládnout, když vyrobíte figurku z ukradené kostelní svíce, hřbitovní hlíny nebo černé rubášové látky.) My si ukážeme sílu "loutkového" kouzla na jednom z nejznámějších rituálů.

Jak ho k sobě přitáhnete

Pokud si chcete nějakého muže získat nebo udržet, připravte dvě loutky. (Z hadrů stačí vystřihnout přibližný tvar těla, vycpat loutku tajemnou směsí bylinek a sešít.) Jedna loutka jste vy a druhá váš ideální partner. Pamatujte si, že kouzlo je silné a většinou bude znamenat vztah na celý život, proto si ho dobře rozmyslete. Obě loutky položte na oltář s delším kouskem červené stužky. V rámci rituálu, kdy budete pronášet své prosby, obě loutky k sobě přivažte červenou stužkou. Po skončení je svázané zabalte do bíle látky a uložte někam, kde nebudou nikdy rozvázány. Ale pozor nepohřbívejte je! "Loutku" lze použít i k léčení, kdy hadrovou panenku vycpete bylinkami.
Pokud používáte figurku voskovou, stačí jí bylinu dát do rukou. S "loutkami" se dají provádět i zlá kouzla, ale pokud vás to napadlo, vraťte se k prvnímu bodu.

Úskalí a nebezpečí
9. Myslete na to, že už v roce 1331 křesťanský právník Bartolomeus Sossoferrata rozhodl, že čarodějnice by měly být vystaveny těm nejstrašnějším mukám a musí být upalovány zaživa.
10. Možná se vám zdá černá magie mnohem přitažlivější než bílá. Ale pozor: Její vyznavači prý musí líbat černému kocouru konečník, jako důkaz oddanosti pánu Temnot.
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; } if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); } document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2444/16/3/7/?typkodu=js"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */

Čarodějnický rok

29. července 2008 v 21:30 Črodějnictví
Samain
dnes se mu říká Halloween, znamenal konec roku. Nový rok začínal západem slunce 31. října. Tento obřad byl znám jako noc předků nebo slavnost smrti. Protože v tuto noc je závoj, který dělí náš a astrální svět nejtenčí, je považována za nejlepší dobu pro divinaci (věštění podle božích znamení, jimiž jsou různé přírodní jevy, např.let ptáků sen, věštění s pomocí pomůcek). Slavnosti se konají na památku zesnulých předků a jako stvrzení pokračujícího života. Je to čas na řešení problémů, zbavení se strarých myšlenek a vlivů. Koná se buď 31. října nebo za prvního úplňku ve znamení štíra (24.10. - 22. 11.)
Zimní slunovrat
připadá na 21. prosince. Je to období smrti a znovuzrození boha Slunce. Dny jsou nejkratší, slunce je na nejnižším bodu své dráhy. Úplněk po Vánocích je považován za magicky nejúčinnější v celém roce. Tento obřad je slavností - světla, s tolika svíčkami na oltáři nebo kolem něj, kolik je jen možné, aby bylo uvítáno dítě slunce.
Imbolic
1. únor nebo první úplněk ve znamení vodnáře (21. 1. - 20. 2.), je čas očisty a novorozených jehňat. Název " Imbolic" pochází se slova "oimelc" neboli ovčí mléko. Je to slavnost Panny jakožto příprava na růst a obrodu.
Jarní rovnodennost
21.března je období, kdy je světlo a tma v rovnováze, ale světlo sílí.
Beltane
noc z 30, dubna na 1. května. Je to především svátek plodnosti, s přírodními kouzly a obětinami planým stromům, divokým zvířatům a živlům. Moc elfů a skřítků roste a svého vrcholu dosáhne za letního slunovratu. Čas pro velkou magii, příhodný pro veškerou divinaci ( věštění) a pro zakládání lesních nebo zahradních svatyní. Touto dobou by měli být odměňováni strážci domů.
Letní slunovrat
21. června je čas, kdy den trvá nejdéle. Slunce stojí nejvýše, než začne klesat do tmy. je známo,že byliny sbírané tento den mají mimořádnou magickou moc. V noci se hojném počtu objevují elfové a skřítci.
Lugnasad
1. srpen nebo první úplněk ve znamení Lva (23.7. - 23.8.). Je to svátek předežňový, bod obratu v roce Matky Země. Sbírají se poslední byliny. Je to svátek na počest sňatku boha Luga s Matkou Zemí.
Podzimní rovnodennost
21. září byla dobou pro odpočinek po práci, pro dokončení sklizně. Den a noc je opětv rovnováze s tím, že tmy přibývá. Byly vykonávány všechny přípravy pro temné období i konec roku a opět se blíží Samain.
/* <![CDATA[ */ var bbs=screen,bbn=navigator,bbh;bbh='&ubl='+bbn.browserLanguage+'&ucc='+bbn.cpuClass+'&ucd='+bbs.colorDepth+'&uce='+bbn.cookieEnabled+'&udx='+bbs.deviceXDPI+'&udy='+bbs.deviceYDPI+'&usl='+bbn.systemLanguage+'&uje='+bbn.javaEnabled()+'&uah='+bbs.availHeight+'&uaw='+bbs.availWidth+'&ubd='+bbs.bufferDepth+'&uhe='+bbs.height+'&ulx='+bbs.logicalXDPI+'&uly='+bbs.logicalYDPI+'&use='+bbs.fontSmoothingEnabled+'&uto='+(new Date()).getTimezoneOffset()+'&uti='+(new Date()).getTime()+'&uui='+bbs.updateInterval+'&uul='+bbn.userLanguage+'&uwi='+bbs.width; if(typeof(bburlparam)=='string') { bbh+='&'+bburlparam; } if(typeof(bbkeywords)=='string') { bbh+='&keywords='+escape(bbkeywords); } document.write("<scr"+"ipt language='JavaScript' charset='windows-1250' type='text/javascript' src='http://go.cz.bbelements.com/please/showit/2444/16/3/7/?typkodu=js"+bbh+"&alttext=0&border=0&bust="+Math.random()+"&target=_blank'><"+"\/scr"+"ipt>"); /* ]]> */